Ansökan

Lån med betalingsanmerkninger

Her får du informasjon om mulighetene for lån med betalingsanmerkninger, hva en betalingsanmerkning er, hvor lenge en betalingsanmerkning blir stående og konsekvensene av inkasso.

N.

It doesen´t matter where you like to go. You still need a starting point.

Privatekonomi, speciellt när den är i behov av förbättring kan uppfattas som krånglig och svår att förstå.

Start her
8 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Skuldsaldo med medsökande
Vi talas vid innan beslut

Lån med betalingsanmerkninger

Her får du informasjon om mulighetene for lån med betalingsanmerkninger, hva en betalingsanmerkning er, hvor lenge en betalingsanmerkning blir stående og konsekvensene av inkasso. Vi viser deg også mulighetene som finnes for å bli kvitt dine betalingsanmerkninger. Vi i Nstart kan hjelpe deg med en ny økonomisk start med lavere lånekostnader, som gir bedre økonomisk oversikt. Hos oss i Nstart kan du også søke lån med betalingsanmerkninger.

Låne penger med betalingsanmerkninger

Å låne penger med betalingsanmerkninger kan være vanskelig. Du vil få automatisk avslag på nesten alle typer lån. Grunnen til at bankene sier nei til å gi deg lån, dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger, er at slike anmerkninger er et tegn på at du ikke kan eller vil gjøre opp for deg. Utbetalinger til slike kunder innebærer rett og slett en for stor risiko for banken. Unntaket er å ta opp et refinansieringslån hos oss i Nstart slik at du blir kvitt betalingsanmerkningene.

● En søknad om å låne penger med betalingsanmerkninger vil som regel bli avslått.

● Unntaket er et refinansieringslån fra oss i Nstart for å innfri kravene du skylder.

Hva er en betalingsanmerkning?

Hva er en betalingsanmerkning? En betalingsanmerkning oppstår etter at et ubetalt krav har gått til inkasso. Dette kan være et hvilket som helst krav, som for eksempel en strømregning, forfalt husleie, avdrag på et lån du har eller en regning knyttet til andre varer og tjenester som du har kjøpt.

Før det registreres en betalingsanmerkning skal du ha mottatt en eller flere påminnelser, også kalt purringer. Du skal også motta et inkassokrav. I inkassokravet skal det gå klart fram at saken vil gå til inkasso og du skal ha 14 dager til å gjøre opp for deg.

Betaling etter inkassovarselets forfall fører til at inkassosalærer og forsinkelsesrenter legges til kravet. Dersom du fremdeles ikke gjør opp kravet går dette til inkasso. Du skal da motta en betalingsoppfordring, også med 14 dagers betalingsfrist. Du skal ha mulighet til å bestride kravet dersom du er uenig. Dersom du ønsker å bestride kravet er det viktig at du sender inn all relevant dokumentasjon.

Den rettslige prosessen settes i gang ved fortsatt manglende betaling, og en betalingsanmerkning kan registreres på deg 30 dager etter at denne prosessen er igangsatt.

Slik ser inkassoprosessen ut fram til betalingsanmerkning:

1) Du mottar en hovedfaktura.

2) Du skal motta en eller flere purringer.

3) Et inkassokrav sendes ut med 14 dagers betalingsfrist.

4) En betalingsoppfordring sendes ut med 14 dagers betalingsfrist.

5) Betalingsanmerkning registreres 30 dager etter at rettslige skritt er tatt.

Konsekvensen av betalingsanmerkninger og inkasso

Etter stegene vi har beskrevet ovenfor, havner saken i forliksrådet. Dersom du betaler alle utestående beløp knyttet til hovedkravet, inkassosalærer og renter blir saken avsluttet hos forliksrådet. Hvis ikke sendes saken videre til namsmannen med en begjæring om utlegg. Da vil namsmannen undersøke om du har inntekter eller eiendeler det kan tas pant i, for eksempel boligen din eller bilen din.

I verste fall kan boligen din begjæres tvangssolgt for å drive inn pengene. Du kan også få lønnstrekk eller bli begjært konkurs. I tillegg er inkasso dyrt. Ved hvert steg i prosessen tilkommer det salærer, gebyrer og renter slik at selv små krav raskt kan vokse seg store.

● Betalingsanmerkninger innskrenker den økonomiske friheten din. Du blir nektet lån og kreditter. Du kan også bli nektet å inngå nye avtaler knyttet til strøm, forsikring, mobiltjenester og flere andre nødvendige tjenester. Du kan også få utfordringer på leiemarkedet og når du søker enkelte typer av jobber. Din kredittscore vil bli kraftig forverret.

● Lønnstrekk innebærer at en del av lønnen din, eller annen inntekt du har (trygd, pensjon etc.) kan holdes tilbake for å betale kravene. Du skal imidlertid sitte igjen med minimumssatser for livsopphold.

● Tvangssalg innebærer at boligen din, annen eiendom eller eiendeler som du har (for eksempel bil) blir begjært tvangssolgt.

● Konkursbegjæring. Dersom du driver næring som du står personlig ansvarlig for, kan bedriften din bli begjært konkurs.

● Kostnader ved inkasso. Når et krav går til inkasso, legges det til et gebyr (inkassosats) på 700 kroner. Selve rettsgebyret utgjør 1223 kroner og forsinkelsesrenten er for tiden på 9,5 % per år (gjeldende fra juli 2022). Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er på 400 kroner. Betalingsoppfordringsgebyret avhenger av størrelsen på kravet som er til innfordring. Kostnadene belastes deg som skylder penger og legges til det opprinnelige kravet. Slik kan selv små krav raskt vokse seg store.

Som du ser; konsekvensene av betalingsanmerkninger og inkasso er ikke hyggelige, og er noe du vil unngå. Derfor bør du heller refinansiere gjelden din hos oss i Nstart og få en ny økonomisk start.

Hvor lenge varer en betalingsanmerkning

Her får du informasjon om hvor lenge varer en betalingsanmerkning. En betalingsanmerkning blir stående til du gjør opp for deg, eller i 4 år etter regelen om slettefrister i forbindelse med kredittopplysninger. Det er imidlertid ikke uvanlig at kreditorer vil sette i gang nye rettslige skritt etter 4 år og da vil en ny betalingsanmerkning registreres på deg, som vil bli stående i nye 4 år.

Du kan derfor ikke regne med at betalingsanmerkninger vil bli borte av seg selv. Betalingsanmerkninger blir derfor som regel stående til du gjør opp kravet i sin helhet. Dette omfatter både hovedkravet og omkostninger knyttet til inkassoprosessen.

For at en betalingsanmerkning skal slettes må en slettemelding sendes til kredittopplysningsbyråenes registre. Det er inkassoselskaper og offentlige registre som sender inn en slik slettemelding når et krav har blitt betalt.

● En betalingsanmerkning blir som regel stående til du gjør opp kravet.

● Etter 4 år skal anmerkningen slettes, men dersom kreditor tar nye rettslige skritt vil en ny betalingsanmerkning registreres på deg som blir stående i 4 nye år.

Hvordan fjerne betalingsanmerkninger

Mange lurer på hvordan fjerne betalingsanmerkninger. Den sikre måten å fjerne betalingsanmerkninger er å gjøre opp kravene som du skylder. Dersom du gjør opp for deg, skal betalingsanmerkningene slettes raskt. Før ble betalingsanmerkninger stående i lang tid, men nå til dags tar det normalt ikke mer enn 1-3 dager fra du har betalt kravet før betalingsanmerkningen slettes i registrene.

Dersom du har gjort opp for deg, og det fremdeles er registrert en betalingsanmerkning, må du ta kontakt med inkassoselskapet som behandler saken. Dersom du ikke greier å betale kravene du skylder, bør du ta kontakt med oss i Nstart. Vi kan tilby deg et lån for å innfri kravene du skylder, slik at du blir kvitt betalingsanmerkninger og får stoppet inkassoprosessene.

● Du kan fjerne betalingsanmerkninger ved å betale kravene i sin helhet, inkludert inkassokostnader.

● Dersom du ikke har mulighet til dette, kan du få et lån fra oss i Nstart for å gjøre opp kravene du skylder og bli kvitt betalingsanmerkningene.

Forbrukslån med betalingsanmerkning

Når du har betalingsanmerkninger får du som regel ikke lån. Dersom du søker forbrukslån, boliglån, kredittlån eller andre lån, når du har betalingsanmerkninger, vil du som regel få automatisk avslag på søknaden. Det er fordi bankene anser det som risikofylt å låne penger til personer som ikke har evne eller vilje til å gjøre opp for seg.

Å låne penger med betalingsanmerkninger er altså svært vanskelig. Unntaket er såkalte refinansieringslån for å erstatte gjelden med betalingsanmerkninger. Hos oss i Nstart kan et slikt lån også gis som forbrukslån, som vil si at du ikke trenger å stille med sikkerhet i bolig eller annen sikkerhet. Forbrukslån med betalingsanmerkning er altså mulig dersom du søker gjennom oss i Nstart.

Hurtiglån med betalingsanmerkning

Her hos Nstart kan du ikke få et tradisjonelt hurtiglån med betalingsanmerkning. Lånene våre er raske, men du bruker dem til å betale ned på gamle hurtiglån og kreditter slik at du får en økonomisk ny start. Våre lån er imidlertid hurtiglån i den forstand at vi raskt kan behandle og innvilge søknaden din dersom du kvalifiserer for et lån hos oss.

Samle gjeld med betalingsanmerkning

Har du gjeld med betalingsanmerkninger lønner det seg ofte å samle denne gjelden i et større lån ved å refinansiere. Dette er fordelaktig av flere grunner. Gjelden din som har betalingsanmerkninger blir slettet. Da forsvinner anmerkningene du har, noe som gir deg større økonomisk frihet.

Inkassoprosessene blir også stoppet. Inkasso er dyrt, og du vil slippe flere gebyrer, salærer og strafferenter som kommer med inkasso.

Du blir også kvitt stresset og den psykiske belastningen ved å ha ubetalte krav. I stedet sitter du igjen med et lån som er tilpasset din økonomiske situasjon som du kan betale ned over tid. Du får også bedre oversikt med kun et lån å betale på i stedet for å måtte forholde deg til flere krav.

Dersom du kan stille med sikkerhet, for eksempel i bolig, er dette det gunstigste fordi du da vil få lavere rente. Det er fordi banken vil ha sikkerhet i fast eiendom. Du må da eie bolig og ha ledig lånekapasitet i boligen din. Dersom du ikke har disse alternativene, finnes det også muligheter for å refinansiere uten sikkerhet og samle gjeld med betalingsanmerkning hos oss i Nstart.

Fordeler med å samle gjeld med betalingsanmerkning hos Nstart:

● Betalingsanmerkningene blir slettet.

● Du får din økonomiske frihet tilbake.

● Inkassoprosessene blir stoppet.

● Du slipper flere gebyrer, salærer og strafferenter knyttet til inkasso.

● Du får et lån tilpasset din økonomiske situasjon.

● Du får bedre oversikt med færre kreditorer å forholde deg til.

● Du kan refinansiere uten sikkerhet i bolig.

Samle dine lån og senk renten med Nstart

Vi i Nstart har spesialisert oss på å hjelpe folk som har betalingsanmerkninger og andre økonomiske utfordringer. Ved å samle dine lån hos oss kan du få vesentlig bedre betingelser enn du har i dag. Hos oss kan du samle både forbrukslån, kredittgjeld og gjeld med inkasso.

Vi gir deg også lån med betalingsanmerkninger. Vi gir deg et nytt lån tilpasset din økonomiske situasjon med bedre vilkår og betingelser. Slik får du din økonomiske frihet tilbake, du får lavere låneutgifter hver eneste måned og bedre oversikt. Dersom du betjener ditt nye lån punktlig, kan du etterhvert få enda lavere rente.

Det første vi gjør er å vurdere og analysere din økonomi. Vi ser på hvilke inntekter og utgifter du har og hvor mye lån du kan greie å betjene. For å kunne finne gode løsninger er det viktig at du får oversikt over økonomien din og hvem du skylder penger. Deretter tilbyr vi et lån som du skal greie å betjene og leve med. Vi kan også ofte hjelpe deg selv om du har fått avslag andre steder. Samle dine lån og senk renten med Nstart i dag.

Fordeler ved å samle dine lån med betalingsanmerkninger hos Nstart:

● Samle flere ulike typer lån. Du kan samle flere typer lån, som forbrukslån, kredittgjeld og gjeld med betalingsanmerkninger.

● Lavere rente. Mange typer forbrukslån og kredittgjeld har høy rente. Hos oss kan du få et lån med lavere rente, noe som vil gi deg lavere lånekostnader.

● Spar penger på gebyrer. Samler du flere lån til ett større lån sparer du penger på gebyrer. Ett enkelt innbetalingsgebyr utgjør ikke så mye penger, men dersom du har flere lån kan dette utgjøre mye penger over tid. Dersom du har 4 lån og betaler 60 kroner i innbetalingsgebyr per lån, betaler du 240 kroner i gebyr på en måned. På et år utgjør dette 2880 kroner og over 5 år har du betalt hele 14 400 kroner bare i gebyrer!

● Analyse av din økonomi. Vi går igjennom din økonomi sammen med deg og finner løsninger som er tilpasset din økonomiske situasjon. Du får et lån som du skal greie å håndtere.

● Du får bedre oversikt. Når du får oversikt over økonomien reduserer du også stress og den psykiske belastningen som kommer ved å ikke ha kontroll.

● Vi kan ofte hjelpe deg selv om andre sier nei.

Søke lån med betalingsanmerkning

Du kan søke lån med betalingsanmerkning gjennom oss i Nstart. Bare send oss en søknad, så setter vi i gang med prosessen med å finne et lån som passer til deg. Ta kontakt med oss i dag og få en lettere økonomisk hverdag du også.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy

DenyAccept Cookies