Ansökan

Hvordan behandler Nstart dine personopplysninger?

Nstart og dets databeskyttelsesansvarlige, DPO

N.

It doesen´t matter where you like to go. You still need a starting point.

Privatekonomi, speciellt när den är i behov av förbättring kan uppfattas som krånglig och svår att förstå.

Integritetspolicy

Nstart og personvern

Denne personvernerklæringen omhandler Nstart AB med datterselskapet Nstart AS (Nstart) behandling av personopplysninger. Nstart er et kredittmarkedsselskap som er underlagt dens venske Finansinspektionens og Datatilsynets tilsyn.  

Nstart må behandle personopplysninger for å kunne inngå avtale med deg som kunde, med eventuelle samarbeidspartnere og leverandører og for å kunne administrere disse avtalene. Vi behandler også opplysningene for å oppfylle kravene som stilles til oss som kredittmarkedsselskap, og for å kunne videreutvikle selskapets virksomhet. Personopplysningene behandles for formålene og på det rettslige grunnlaget somer angitt nedenfor. 

Dersom ikke annet er spesifikt angitt, er Nstart AS (org.nr.  929 144147) behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.

Hvorfor behandler Nstart personopplysninger?

Vi behandler personopplysninger først og fremst for å kunne levere Nstarts tjenester, men også for å utvikle og forbedre tjenestene og for å informere deg om andre tjenester som Nstart tilbyr.  

Nedenfor finner du mer informasjon om når Nstart behandler personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles, og for hvilke formål og på hvilket rettslig grunnlag behandlingen skjer.

A. Ved långivning

Vi behandler personopplysninger om deg som kunde når du søker om og tar opp lån hos Nstart. Tabellen nedenfor viser hvordan Nstart behandler personopplysninger ved långivning.

Kategorier av personopplysninger

Formål

Rettslig  grunnlag

1.Kontakt- og identitetsopplysninger.

For eksempel navn, personnummer, kontaktopplysninger og identifisering gjennom BankID.

2. Personlig informasjon.

For eksempel informasjon om familieforhold og jobb som du gir oss.

3. Korrespondens.

Skriftlig (for eksempel chat og e-post) og muntlig (innspilte telefonsamtaler) kommunikasjon med oss om lånesøknaden og ved administrering av lån, blant annet svar på spørsmål fra oss forbundet med lånesøknaden.

Levere lånetjenester.

For eksempel for å gjennomgå, administrere og behandle en lånesøknad. For å kunne inngå og oppfylle en avtale om lån med deg.

Oppfyllelse av avtaler.

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en låneavtale med deg.

4. Opplysningene i punkt 1–3 over.

Kommunikasjon med deg som kunde.

For eksempel for å kunne informere om endringer i regler og vilkår, varsle om rentebetaling, renteendringer, amortisering osv.

Oppfyllelse av avtaler.

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en låneavtale med deg.

5. Finansielleopplysninger

For eksempel om bankkontoer, kontotransaksjoner, lønn, kreditter og gjeld, eksisterende lån, opplysninger i kredittopplysninger og om kredittverdighet, investeringer osv. Opplysningene innhentes fra våre samarbeidspartnere.

Tillhandahålla våra långivningstjänster.

For eksempel for å gjennomgå, administrere, behandle og treffe beslutning om en lånesøknad for å kunne inngå og oppfylle en låneavtale samt oppfylle forbrukerrettslige krav.

I avtaletiden med deg kommer Nstart også til å fortsette med kredittovervåkingen.

Rettslig forpliktelse.

For å oppfylle rettsligeforpliktelser i henhold til den Gjeldsinformasjonslovensom innebærer at Nstart må innhente visse opplysninger om søkerne for å oppfylle forbrukerrettslige krav vedlångivning. Loven krever for eksempel at Nstart må vurdere om en søker har økonomiske forutsetninger for å oppfylle låneforpliktelsene.

6. Kontoinformasjon.

Informasjon fra bankkontoer, kontotransaksjoner osv. Opplysningene innhentes fra Nstarts samarbeidspartnere.

Gjennomføre kredittsjekker.

For eksempel for å kunne innhente kontoinformasjon om deg for åg jennomføre kredittsjekker.

Samtykke.

Nstart innhenter bare kontoinformasjon om deg, via samarbeidspartnere, for å gjennomføre kredittsjekker og så lenge du har samtykket til det. Huskat dersom du ikke samtykker til at kontoinformasjon innhentes for dette formålet, kan Nstart ikke levere lånetjenestene.

7. Opplysningene i punkt 1–6 over.

8. Opplysningersom er nødvendige i forbindelse med «kjenn din kunde»-kontroller (KYC)

For eksempel om du eller noen nær deg er en politisk eksponert person(PEP) eller er gjenstand for sanksjoner/er oppført i offentlige registre og opplysninger om dommer eller registreringer hos kemner/namsmann.Informasjonen innhentes fra våre samarbeidspartnere og offentlige og private registre.

Gjennomføre «kjenn din kunde»-kontroller («know your customer» – KYC) .

For eksempel for å oppfylle lovfestede krav, blant annet kontroller somgjelder hvitvasking av penger og terrorfinansiering.

Rettslig forpliktelse .

For å oppfylle rettslige forpliktelser i henhold til den gjeldende lovgivningen og oppfylle Nstarts forpliktelser i henhold til den svenske Finansinspektionens regler om for eksempel «kjenn din kunde»-kontroller (KYC) og overvåking av transaksjoner.

9. Opplysningene i punkt 1–8 over.

T ex huruvida du eller någon närstående är en politiskt exponerad person (PEP) eller föremål för sanktioner, förekomst i offentliga register som exempelvis SPAR, samt uppgifter om domar och förekomst hos Kronofogden. Informationen inhämtas från våra samarbetspartners samt offentliga och privata register.

Beskytte Nstart mot eller fremsette rettslige krav.

For eksempel dersom du har rettslige krav mot Nstart, eller Nstart har rettslige krav mot deg.

Oppfyllelse av avtaler.

Dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale (for eksempel dersom Nstart mener at du ikke følger avtalen med oss), baserer vi oss på det som rettslig grunnlag. Dersom kravet ikke er knyttet til avtalen, kan Nstart basere seg på en interesseavveining, der vår berettigede interesse er å kunne forsvare Nstart mot rettslige krav eller framsette rettslige krav.

Slik innhenter Nstart personopplysningene

Nstart samler inn personopplysningene angitt i punkt 1–3 over først og fremst fra deg og de opplysningene du har gitt oss. Nstart kan også innhente opplysningene fra og kontrollere dem opp mot offentlige registre.

Dersom det er relevant, kan Nstart også innhente og kontrollere grunnleggende identitetsopplysninger fra leverandører av løsninger for digitale signaturer(for eksempel BankID) eller tilsvarende. 

Nstart innhenter personopplysningene angitt i punkt 5, 6 og 8 over fra samarbeidspartnere og fra registre, andre banker og kredittinstitusjoner.

Mottakere av personopplysningene

Nstart deler personopplysninger med andre aktører bare i den grad det er nødvendig for å levere Nstarts tjenester, dersom du ber om det, eller dersom loven krever det. Nstart selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Nstart innhenter personopplysningene angitt i punkt 5, 6 og 8 over fra samarbeidspartnere og fra registre, andre banker og kredittinstitusjoner.

1. Personopplysningenedeles med våre leverandører av løsninger for digitale signaturer (for eksempelBankID) og IT-leverandører (for eksempel leverandører av «corebanking»-systemer og IT-system- og driftsleverandører).

2. Nstart overfører også informasjon om deg til våre samarbeidspartnere som, dersom deter relevant, håndterer kontakten med deg i forbindelse med søknaden og ettermarkedshåndtering.

3. Vi deler finansielle opplysninger om deg med våre samarbeidspartnere og leverandører av informasjons- og analysetjenester for å kunne gjennomføre «kjenn din kunde»-kontroller (KYC). I slik kommunikasjon vil vi gjøre vårt ytterste for å psedonymisere eller anonymisere opplysningene.

Nstart kan även komma att dela dina personuppgifter med dotterbolag. Mottagare av personuppgifter som här anges är personuppgiftsansvariga för sin respektive personuppgiftsbehandling.

Nstartkan også dele personopplysninger med Nstarts moderselskap. Mottakerne av personopplysninger angitt her er behandlingsansvarlige sin behandling av personopplysninger.

Nstart overfører kontrollopplysninger til skattemyndighetene og andre myndigheter i henhold til loven.

Videre overfører Nstart nødvendige og relevante personopplysninger til Nstarts samarbeidspartnere for følgende formål:

1. For å innhente kontoinformasjon i henhold til punkt 6 over.

2. I forbindelse med lånefinansiering og inkasso.

3. I forbindelse med avhending av fordringer fra kunder der kundeforholdet er avviklet («forward flow»).

Automatiserte avgjørelser som i betydelig grad påvirker deg

Ved behandling av lånesøknaden må Nstart analysere din økonomiske situasjon for å kunne beslutte om lånet skal innvilges. Nstart må også gjennomføre såkalte «kjenn din kunde»-kontroller (KYC) i henhold til hvitvaskingsloven (se over).

Slike kontroller kan gjennomføres ved hjelp av automatiserte avgjørelser i deler aveller hele kredittvurderingsprosessen. Det innebærer at det gjøres en profilering basert på personopplysningene angitt i tabellen over, der dine økonomiske forhold og transaksjonsatferd sammenlignes med forhold og atferd som kan innebære en risiko for Nstart som långiver (for eksempel risiko for bedrageri eller hvitvasking av penger).

En automatisert avgjørelse er en avgjørelse som tas automatisk uten personlig kontakt.  En automatisert avgjørelse påvirker deg i betydelig grad. Du har rett til å protestere mot en automatisert avgjørelse og profileringen som skjer i forbindelse med den. Dersom du protesterer mot en automatisert avgjørelse, vil en av Nstarts medarbeidere kontrollere at avgjørelsen er riktig.

B. Spareprodukter

Nstart behandler personopplysninger om deg som kunde når du søker om, og når du har, en sparekonto hos Nstart. I tabellen nedenfor finner du informasjon om hvordan Nstart behandler personopplysninger i forbindelse med spareprodukter.

Kategorier av personopplysninger

Formål

Rettslig  grunnlag

1. Kontakt- og identitetsopplysninger.

For eksempel navn, personnummer, kontaktopplysninger og identifisering gjennom BankID.

2. Kontoinformasjon.

For eksempel informasjon som er nødvendig for å kunne åpne en sparekonto (for eksempel informasjon om uttakskonto som du gir oss).

3. Korrespondanse.

For eksempel skriftlig (for eksempel chat og e-post) og muntlig (innspilte telefonsamtaler) kommunikasjon med oss om søknaden om å åpne sparekonto og ved administrering av sparekontoer, blant annet svar på spørsmål fra oss forbundet med søknaden.

Tilby spareprodukter.

For eksempel for å gjennomgå, administrere og behandle en søknad om å åpne en sparekonto for å kunne inngå og oppfylle en avtale med deg.

Oppfyllelse av avtaler

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg.

4. Opplysningene i punkt 1–3 over.

Kommunikasjon med deg som kunde.

For eksempel for å kunne informere om endringer i regler og vilkår, varsle om renteendringer osv.

Oppfyllelse av avtaler.

Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle en avtale med deg.

5. Opplysningene i punkt 1–3 over.

6. Opplysningersom er nødvendige i forbindelse med «kjenn din kunde»-kontroller (KYC)

For eksempel om du eller noen nær deg er en politisk eksponert person (PEP) eller er gjenstand for sanksjoner/er oppført i offentlige registre og opplysninger om dommer eller registreringer hos kemner/namsmann. Informasjonen innhentes fra våre samarbeidspartnere og offentlige og private registre.

Gjennomføre «kjenn din kunde»-kontroller («know your customer» – KYC) .

For eksempel for å oppfylle lovfestede krav, blant annet kontroller som gjelder hvitvasking av penger og terrorfinansiering og forbrukerrettslige krav.

Rettslig forpliktelse.

For å oppfylle rettslige forpliktelser i henhold til den svenske loven om tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering og oppfylle Nstarts forpliktelser i henhold til den svenske Finansinspektionens regler om for eksempel «kjenn din kunde»-kontroller (KYC) og overvåking av transaksjoner.

7. Opplysningene i punkt 1–6 over.

Beskytte Nstart mot eller fremsetterettslige krav.

For eksempel dersom en kunde har rettslige krav mot Nstart, eller Nstart har rettslige krav mot kunden.

Oppfyllelse av avtaler.

Dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale (for eksempel dersom Nstart mener at du ikke følger avtalen med oss), baserer vi oss på det som rettslig grunnlag.

Dersom kravet ikke er knyttet til avtalen, kan Nstart basere seg på en interesseavveining, der vår berettigede interesse er å kunne forsvare Nstart mot rettslige krav eller framsette rettslige krav.

Slik innhenter Nstart personopplysningene

Nstart samler inn personopplysningene angitt i punkt 1–3 over først og fremst fra deg og de opplysningene du har gitt oss. Nstart kan også innhente opplysningene fra og kontrollere dem opp mot offentlige registre. Dersom det er relevant, kan Nstart også innhente og kontrollere grunnleggende identitetsopplysninger fra leverandører av løsninger for digitale signaturer (for eksempel BankID) eller tilsvarende. 

Nstart innhenter personopplysningene angitt i punkt 7 over fra samarbeidspartnere og fra offentlige registre, andre banker og kredittinstitusjoner. Disse aktørene er behandlingsansvarlige for sin behandling av personopplysninger.

Mottakereav personopplysningene

Nstart deler personopplysninger med andre aktører bare i den grad det er nødvendig for å levere Nstarts tjenester, dersom du ber om det, eller dersom loven krever det. Nstart selger ikke personopplysninger til tredjeparter.

Nstartdeler dine personopplysninger med Nstarts databehandlere i følgendesituasjoner:

1. Personopplysningene deles med våre leverandører av løsninger for digitale signaturer (for eksempelBankID) og IT-leverandører (for eksempel leverandører av «core banking»-systemer og driftsleverandører).

2. Nstart overfører også informasjon om deg til våre samarbeidspartnere som, dersom det er relevant, håndterer kontakten med deg i forbindelse med søknaden.

3. Vi deler finansielle opplysninger om deg med våre samarbeidspartnere og leverandører av informasjons- og analysetjenester for å kunne gjennomføre «kjenn din kunde»-kontroller (KYC).  Nstart kan også dele personopplysninger med Nstarts datterselskaper. Nstart overfører kontrollopplysninger til skattemyndighetene og andre myndigheter i henhold tilloven.  Mottakerne av personopplysninger er behandlingsansvarlige for sin behandling av personopplysninger.

C. Markedsføring

Nstart vil behandle personopplysninger om deg for å informere deg om Nstarts tjenester. Dine personopplysninger behandles blant annet for at du skal få relevant og tilpasset kommunikasjon og markedsføring (se nærmere beskrivelse nedenfor).

Dersom du protesterer mot behandlingen med henblikk på direkte markedsføring som angitt nedenfor, vil dine personopplysninger ikke lenger bli bruk for dette formålet.

Kategorier av personopplysninger

Formål

Rettslig  grunnlag

1. Kontakt- ogidentitetsopplysninger.

For eksempel navn, e-postadresse og telefonnummer.

2. Kundeundersøkelser.

For eksempel personopplysninger som du oppgir i undersøkelser om våretjenester.

3. Opplysninger om kundehistorikk.

For eksempel lånevilkår, betalingshistorikk og om lånet.

Markedsføring og/eller personlig kommunikasjon .

For eksempel for å kunne sende generell markedsføring (for eksempel nyhetsbrev) og tilpasset markedsføring til deg om Nstarts produkter og tjenester knyttet til dine kundeavtaler med Nstart.

Interesseavveining.

Nstarts berettigede interesse er å kunne sende relevant og, i visse tilfeller, tilpasset kommunikasjon og/eller markedsføring.

4. Opplysningene angitt i punkt 1.

Markedsføring via sosiale plattformer.

Vi deler for eksempel opplysninger om din e-postadresse eller telefonnummer – dersom for eksempel Facebook får en match, vil vår markedsføring vises i din feed (se nedenfor om profilering).

Samtykke.

Nstart vil innhente et spesifikt samtykke fra deg til direkte markedsføring via sosiale plattformer. Dette kan blant annet omfatte markedsføring basert på atferd knyttet til dine transaksjoner.

Slikinnhenter vi personopplysningene

Nstart samler inn personopplysningene angitt over fra deg.

Mottakere av personopplysningene

Personopplysningene deles med Nstarts konsernselskaper, våre IT-leverandører (for eksempel leverandører av «core banking»-systemer og driftsleverandører) og sosialeplattformer, for eksempel Facebook.

Profilering

Når du bruker Nstarts tjenester, behandler Nstart i enkelte tilfeller dine personopplysninger for å foreta en profilering, det vil si en automatisert behandling av personopplysninger for å vurdere visse personlige egenskaper hos deg, for å kunne sende deg tilpasset markedsføring via sosiale plattformer. Dette innebærer at Nstart foretar en vurdering av visse personlige egenskaper hos deg gjennom automatisert behandling av dine personopplysninger, for eksempel personlige preferanser og atferd. Vurderingen er basert på informasjon som du har gitt Nstart. Ta gjerne kontakt med Nstart dersom du har spørsmål om Nstarts bruk av profilering, ønsker å protestere mot profileringen eller ønsker en personlig kontakt.

Vi bruker Google Signals, en funksjon i Google Analytics, for å samle inn data om bruker atferd på tvers av enheter og kanaler. Dette hjelper oss med å forstå hvordan brukere samhandler med nettstedet vårt og optimalisere markedsføringsinnsatsen vår. All data som samles inn via Google Signals er aggregert og anonym, og kan ikke brukes til å identifisere enkeltpersoner. Vi samler ikke inn eller lagrer noen personlig identifiserbar informasjon.

D. Forbedring og videreutvikling av våre tjenester

Nstart vil behandle personopplysninger om deg for å forbedre og videreutvikle Nstarts tjenester.

Personopplysningene danner et grunnlag for markeds- og kundeanalyser, forretningsoppfølging, forretnings- og metodeutvikling og risikohåndtering. Slik behandling er basert på en interesseavveining. Behandlingen er viktig for Nstarts evne til å kunne vurdere sin virksomhet, svare på spørsmål om virksomheten fra myndighetene og for å kunne utvikle virksomheten.

Kategorier av personopplysninger

Formål

Rettslig  grunnlag

1. Kontakt- og identitetsopplysninger.

For eksempel navn og kontaktopplysninger.

2. Personlig informasjon.

For eksempel informasjon om familieforhold og jobb som du gir oss.

3. Korrespondanse.

For eksempel skriftlig (for eksempel chat og e-post) og muntlig (innspilte telefonsamtaler) kommunikasjon med oss om lånesøknaden og ved administrering av lån, blant annet svar på spørsmål fra oss forbundet med søknaden om lån eller sparekonto.

4. Kundehistorikk.

Informasjon om lånevilkår, betalingshistorikk knyttet til lånet og andre opplysninger om din økonomi.

5. Kundeundersøkelser.

For eksempel personopplysninger som du oppgir i undersøkelser om våre tjenester.

Statistiske formål for å forbedre og utvikle våre tjenester.

For eksempel for å kunne utvikle kundetilbudet, føre statistikk og læreopp de ansatte.

Interesseavveining.

Vår berettigede interesse er å utvikle og forbedre selskapets tjenester og tilbud.

Slik innhenter vi personopplysningene

Nstart samler inn personopplysningene angitt over fra deg.

Mottakere av personopplysningene

Personopplysningene deles med våre konsernselskaper, selskaper som gjennomfører dataanalyser, og våre IT-leverandører (for eksempel leverandører av «core banking»-systemer og driftsleverandører).

E. Cookies

Nstart bruker informasjonskapsler når du besøker Nstarts nettside. Nstart bruker begrepet "informasjonskapsel" som en samlebetegnelse for web-beacons, pikselkoder og andre identifikatorer og/eller sporingsteknologier. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på besøkendes enhet og brukes til å forbedre din opplevelse på nettsiden, dens funksjonalitet og for å analysere hvordan den blir brukt. Du kan få mer informasjon om hvordan og hvorfor Nstart bruker informasjonskapsler ved å lese vår informasjonskapselpolicy.

I nettleseren din kan du i innstillingene velge å ikke tillate at nettsider lagrer og leser data i informasjonskapsler. Du kan også velge å slette tidligere lagrede informasjonskapsler i nettleseren. Hvis du velger å begrense bruken av informasjonskapsler på vår nettside, kan det påvirke opplevelsen og funksjonaliteten.

Les mer om Nstarts bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan bestemme hvilke informasjonskapsler som plasseres på enheten din her.

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Opplysningene lagres i henhold til lovverket så lenge loven krever det.I henhold til den loven om hvitvasking av penger og terrorfinansiering skal Nstart lagre transaksjonsinformasjon i minst fem år, noen ganger i opptil ti år, etter at transaksjonen er gjennomført. «Kjenn din kunde»-opplysninger (KYC) skal lagres i fem år etter at avtaleforholdet mellom Nstart og kunden er avsluttet. Det foreligger lovfestede krav om at slike personopplysninger skal lagres, og kunden kan derfor ikke trekke tilbake et samtykke som gjelder disse personopplysningene, eller be om at de slettes.

Når det gjelder personopplysninger som lagres på grunnlag av en interesseavveining, foretas det en periodisk gjennomgang av om personopplysningene fortsatt skal lagres. Når det ikke lenger er nødvendig å lagre opplysningene ut fra formålet med behandlingen, slettes de.

Dersom kunden har trukket tilbake samtykket til lagring av personopplysninger, opphører lagringen av personopplysninger som lagres basert på samtykke, så snart som mulig.

Når det gjelder opplysninger i forbindelse med en søknad som er avslått, lagrer Nstart den i 90 dager for å kunne oppfylle kravene i den svenske forbrukerkredittloven om at det skal informeres om grunnen til avslaget, og for å sikre at selskapet kan oppfylle kravene til myndighetsrapportering. Etter 90 dager slettes opplysningene om en avslått søknad automatisk. I forbindelse med en søknad om lån kan det være foretatt en kontroll av søkerens inntekt ved at søkeren har gitt samtykke til innhenting av kontoinformasjon. Kontoinformasjon slettes omgående dersom en søker trekker tilbake samtykket.

Dersom du er kunde hos Nstart, lagrer Nstart dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med dem.

På bakgrunn av lovene nevnt over kan Nstart lagre kundens personopplysninger i opptil ti år etter at forretningsforbindelsen mellom kunden og Nstart er avsluttet. Noen ganger lagres opplysningene imidlertid i kortere tid alt etter hva som gjelder for de forskjellige typene personopplysninger og formålene med å lagre dem.

Personopplysninger som behandles for å beskytte Nstart mot eller fremsette rettslige krav, behandles frem til foreldelsesfristen inntrer, det vil si vanligvis i ti år etter at kravet oppsto.

Hvordan håndteres sikkerheten for personopplysningene?

Personopplysningen som Nstart lagrer og behandler, beskyttes både mot inntrengning og mot at de går tapt. Nstart mener at personopplysninger knyttet til søknader om lån og sparekonto og avtaler inngått om dette, samt kontospesifikk informasjon, er sensitive opplysninger og derfor må omfattes av et høyt beskyttelsesnivå.

Dersom Nstart bruker eksterne parter for å behandle personopplysninger på vegne av Nstart, foreligger det en databehandleravtale som sikrer at de eksterne partene følger de samme kravene som gjelder dersom Nstart selv hadde behandlet personopplysningene.

Nstart lagrer personopplysninger i IT-systemene som selskapet bruker. Tilgangen til personopplysningene er begrenset til de medarbeiderne som arbeider med den spesifikke kundens sak. Nstart sikkerhetskopierer all informasjon løpende.

Vi lagrer bare personopplysninger innen EU/EØS, og vi gjør vårt ytterste for at personopplysninger bare behandles innen EU/EØS. Når vi deler opplysninger med for eksempel en IT-leverandør som har virksomhet utenfor EU/EØS, kan personopplysningene imidlertid bli behandlet utenfor EU/EØS. Dersom og når opplysninger behandles utenfor EU/EØS, sikrer vi at det foreligger et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, og at det treffes egnede sikkerhetstiltak (for eksempel ved bruk av Europakommisjonens standardavtalevilkår). Europakommisjonens standardavtalevilkår er tilgjengelige på Europakommisjonens nettsted.

Samtykke

Dersom du har samtykket til at Nstart kan bruke dine personopplysninger for visse formål, kan du når som helst trekke tilbake samtykket (les mer om dine rettigheter nedenfor).

Vær oppmerksom på at dersom det er lovfestet at personopplysninger kreves for å inngå eller oppfylle en avtale med deg, eller at Nstart på annen måte har en berettiget interesse av å behandle dine personopplysninger, kreves det ikke samtykke fra deg.

En kunde kan når som helst trekke tilbake et samtykke til behandling av vedkommendes personopplysninger (les mer om kunders rettigheter nedenfor). Nstart avslutter da behandlingen av personopplysninger som var basert på samtykket. Nstart vil imidlertid fortsette å håndtere den behandlingen av personopplysninger som er basert på et annet rettslig grunnlag, for eksempel lov, avtale eller berettiget interesse. I slike tilfeller bestreber Nstart seg på å minimere behandlingen av personopplysninger.

Hvilke rettigheter har jeg?

Personvernforordningen gir deg som registrert en rekke rettigheter. Disse rettighetene er angitt i korte trekk nedenfor. Det er selvfølgelig kostnadsfritt for deg å utøve disse rettighetene. Når Nstart mottar en anmodning om tiltak, gjør Nstart sitt ytterste for å oppfylle sine forpliktelser så snart som mulig.

Du har rett til å vite hvordan vi håndterer dine personopplysninger
Det enkleste for å forstå hvordan opplysningene behandles, er å lese denne teksten som beskriver hvilke opplysninger som behandles, og hva de brukes til.

Ved spørsmål om Nstarts behandling av personopplysninger kan du kontakte Nstarts personvernombud på e-postadressen dpo@nstart.com (du finner mer informasjon under «Personvernombud» nedenfor).

Du har rett til å få et utdrag av personopplysningene vi behandler om deg
Du har rett til å be om å få et sammendrag av personopplysningene som Nstart lagrer om deg. Det kan du gjøre ved å kontakte Nstarts personvernombud på e-postadressen dpo@nstart.com. Oppgi gjerne hvilken informasjon du ønsker å motta.

Før du mottar et såkalt registerutdrag fra Nstart, vil Nstart be om at du identifiserer deg. Dette er for å sikre at det virkelig er du som ber om opplysningene. Du har ikke rett til å be om opplysninger om andre enn deg selv. Av sikkerhetshensyn vil opplysningene bli sendt til din folkeregisteradresse eller, dersom det er mulig, som en melding via Mine sider.

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke
Ved å kontakte Nstarts personvernombud på e-postadressen dpo@nstart.com kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke til Nstarts behandling av personopplysninger (når samtykke brukes som rettslig grunnlag). Dersom du trekker tilbake et samtykke, vil Nstart avslutte den aktuelle behandlingen og lagringen som du tidligere har samtykket til. Vær oppmerksom på at dette ikke gjelder for personopplysninger som Nstart behandler på et annet rettslig grunnlag, for eksempel lovfestede krav eller dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og Nstart.

Du kan be om at personopplysningene kompletteres eller rettes
Dersom du vil be om at dine personopplysninger kompletteres eller rettes, tar du kontakt med Nstarts personvernombud på e-postadressen dpo@nstart.com. Oppgi hvilke opplysninger du vil skal kompletteres eller rettes. Oppgi gjerne årsaken til at du ber om dette. Nstarts personvernombud vil ta stilling til din anmodning så raskt som mulig og gjøre de endringene som Nstart mener du har krav på. Mens Nstart gjennomgår anmodningen, har du rett til å be om at Nstart innstiller behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan i noen tilfeller protestere mot at Nstart behandler dine personopplysninger
Dersom du vil protestere mot Nstarts behandling av personopplysninger, tar du kontakt med Nstarts personvernombud på e-postadressen dpo@nstart.com.

Du har rett til å protestere mot at Nstart behandler dine personopplysninger dersom personopplysningene behandles med en interesseavveining som rettslig grunnlag.

Nstarts personvernombud vil så raskt som mulig vurdere om Nstart har en tvingende berettiget grunn til å fortsette med behandlingen som veier tyngre enn din interesse av at opplysningene ikke behandles, eller om den fortsatte behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Dersom Nstarts personvernombud mener at det ikke foreligger en slik berettiget grunn som veier tyngre, vil Nstart avslutte den aktuelle behandlingen av personopplysninger.

Som nevnt i avsnitt A over – i forbindelse med Nstarts behandling av en lånesøknad har du rett til å protestere mot en automatisert avgjørelse som i betydelig grad påvirker deg, og profileringen som skjer i forbindelse med dette. Dersom du protesterer mot en automatisert avgjørelse, vil en av Nstarts medarbeidere kontrollere at avgjørelsen er riktig.

I tillegg til det som er nevnt over, har du også rett til å protestere mot direkte markedsføring (for eksempel utsendelser om tilbud, nyheter osv.) som vi sender til deg med en interesseavveining som rettslig grunnlag. Dersom du protesterer mot å motta slike utsendelser, vil Nstart slutte å sende slik informasjon til deg. Du har også rett til å protestere mot profilering for markedsføringsformål (se avsnitt C over), i tillegg til at du selvfølgelig har rett til å trekke tilbake samtykket til behandling av personopplysninger.

Du kan i visse tilfeller be om overføring av dine personopplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfeller rett til såkalt dataportabilitet, det vil si at du har rett til å få personopplysninger som du har gitt Nstart, overført til deg selv eller til noen andre, for eksempel en annen kredittgiver. Dersom du ber om dette, vil Nstart overføre personopplysningene til den du oppgir, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Vær oppmerksom på at denne rettigheten bare omfatter opplysninger som du selv har gitt Nstart, og der det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er samtykke eller avtale med deg. Selv om Nstart har overført personopplysningene, kan Nstart beholde opplysninger som kreves i henhold til lov eller avtale.

Nstart vil be om at du identifiserer deg, slik at det er sikkert hvem det er som ber om overføringen. Du har ikke rett til å be om overføring av opplysninger om andre enn deg selv.

Personvernombud – DPO

Nstarts ansvarlige personvernombud («data protection officer» – DPO) har ansvar for å sikre at Nstart arbeider på en korrekt og sikker måte når det gjelder personopplysninger.

Dersom du ønsker mer informasjon om hvilke personopplysninger om deg som Nstart behandler, har spørsmål eller innvendinger angående dine personopplysninger i kundeforholdet med Nstart eller ønsker å be om at feilaktige eller ufullstendige opplysninger rettes, kan du ta kontakt med personvernombudet på e-postadressen dpo@nstart.com. Oppgi navn, personnummer og kontaktopplysninger, hvilket forhold du har til Nstart, og hva anmodningen gjelder.

Klageadgang

Dersom du som kunde eller søker mener at Nstart ikke har behandlet dine personopplysninger på riktig måte, kan du i første omgang henvende deg til klagomal@nstart.com. Nstarts Head of pre-collection & customer success er ansvarlig for klager.

Dersom du mener at Nstart ikke har kunnet hjelpe deg på den måten du ønsker og mener at Nstart burde gjort i henhold til loven, kan du klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside (www.datatilsynet.no) finner du mer informasjon om hvordan du går frem dersom du ønsker å klage. Klagen blir et offentlig dokument, det betyr at hvem som helst har rett til å få tilgang til det du skriver til Datatilsynet, så lenge opplysningene i klagen ikke er beskyttet som følge av konfidensialitet. Vil du være anonym, bør du sende klagen med vanlig post uten å avsløre dine egne personopplysninger. Da vil Datatilsynet imidlertid ikke kunne kontakte deg i tilfelle oppfølgingsspørsmål eller for å gi deg informasjon om utfallet av klagen.

Personvern

Nstart (Nstart AB) med datterselskapet Nstart AS

Denne personvernerklæringen omhandler Nstart AB med datterselskapet Nstart AS (Nstart) behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse. Nedenfor forklarer vi blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til. Personvernerklæringen gjelder for alle som påbegynner en lånesøknad via søknadsskjemaet på våre nettsider. Selskapet plikter å sørge for at informasjonen som gis i personvernerklæringen er oppdatert og riktig. Du kan kontakte oss for nærmere opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen ligger nederst i denne erklæringen.

Hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysningene

· Opplysninger du selv oppgir ved å påbegynne søknadsskjemaet
E-post, telefonnummer, fødselsnummer, lånebeløp, løpetid, låneformål, arbeidsforhold, arbeidsgiver, intekkt, sivilstand, boligform, boligutgifter, antall barn under 18 år.

· Opplysninger Nstart innhenter selv
IP-adresse (hentes fra nettlesersesjonen).

· Opplysninger vi henter fra andre kilder
Fullt navn, adresse og kredittopplysninger, herunder betalingsanmerkninger. Data generert fra bankkontoene dine med ditt samtykke.
· Våre kilder til opplysninger
Kredittopplysningsbyrået Experian, dine banker. Opplysningene vi får fra deg eller innhenter, lagres i vår database, i den tiden dette er tillatt.

· Opplysninger om forsikringssøknad
Opplysning om at du ønsker forsikring lagres. Dersom forsikring innvilges vil vi få opplysning fra forsikringsselskapet om det, og vi får informasjon fra forsikringsselskapet om du ønsker å endre forsikringsbeløpet, om du ønsker å avslutte forsikringen eller om forsikringsselskapet sier opp forsikringen.

Formålet med behandlingen av personopplysningene og det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi bruker opplysningene om deg til følgende formål:

1. Vi vil benytte opplysningene til å behandle din lånesøknad, herunder å foreta en kredittsjekk av deg. Vi vil kontakte deg underveis i søknadsprosessen på telefon, e-post eller SMS. Dette gjelder i perioden hvor du har et aktivt lånetilbud. Lånesøknad på nystartfinans.no sender vi til Erik Penser Bank (EPB) som er långiver. For å gjennomføre avtalen med låntaker og for å etterleve lovpålagte plikter vil långiver behandle personopplysninger om låntaker i henhold til gjeldende personvernlover. Dette vil blant annet være identifikasjons- og kontaktopplysninger, kredittopplysninger, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. For ytterligere informasjon om långivers behandling av personopplysninger og for kontaktinformasjon til personvernombud eller annen ansvarlig, se personvernerklæringen til långiver.

2. Dersom du samtykker til markedsføring, kan du få markedsføring fra oss.

3. Dersom du samtykker til det, vil vi benytte opplysningene om deg til å videresende en forespørsel fra deg om forsikring til et forsikringsselskap. Opplysningene som vi får fra forsikringsselskapet om søknaden, blir innvilget vil vi kun bruke til å beregne godtgjørelse.

Grunnlaget for behandlingen er samtykke. Du må samtykke til hvert enkelt formål for at behandlingen skal være lovlig. Det er helt frivillig å samtykke til et eller flere formål og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Hvem får tilgang til opplysningene

Nystart Finans deler bare personopplysningene dine med andre virksomheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dine personopplysninger.

Disse virksomhetene kan deles inn i tre grupper:

· Långiver
Nstart vil dele all informasjon du oppgir, eller vi henter inn, med EPB som er långiver. EPB kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil gi lånetilbud og for å stille de nærmere betingelser for låneopptak. EPB er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av lånesøknad og bankens håndtering av dine personopplysninger vil da følge bankenes egne personvernerklæringer.

· Tekniske systemleverandører
Vi vil dele din kontaktinformasjon med tekniske systemleverandører. Eksempler på slike er Exeperian, Google, Tink og Vilja. Det kan dreie seg om aktiviteter til å behandle personopplysninger for å foreta en kredittsjekk eller lagring av opplysningene i forbindelse med drift av tjenester.

· Forsikringsselskap
Forsikringsselskapet kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil tilby forsikring, og for å stille de nærmere betingelser for forsikringen. Forsikringsselskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av forsikringssøknad. Forsikringsselskapets håndtering av dine personopplysninger vil da følge forsikringsselskapets egne personvernerklæringer. Du vil finne informasjon om forsikringsselskap på vår nettside.Deling av personopplysninger vil også gjøres når det er pålagt etter lov eller forskrift eller det pålegges med grunnlag i en rettskraftig avgjørelse. Enhver deling utover ovenfor nevnte vil ikke gjøres uten at du særskilt samtykker til det. Databehandlerne er bundet av databehandleravtaler og kan ikke benytte dine opplysninger til egne formål, eller formål som strider mot formålet angitt i denne personvernerklæringen.

Rutiner for arkivering, sletting og lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres hos Nstart gjennom hele kontraktsforholdet. Etter opphør av kontraktsforholdet lagres dine personopplysninger i maksimalt 10 år i henhold til foreldelsesloven. Nstart følger gjeldende lovgivning om bekjempelse av hvitvasking og regnskap, som sier at Nstart skal lagre dataene i henholdsvis 5 og 7 år.

Etter 90 dager slettes data for en avvist søknad automatisk. I forbindelse med søknaden kan det være foretatt en inntektsverifisering gjennom samtykke til innhenting av kontoopplysninger av søkeren. Kontoopplysninger slettes umiddelbart dersom søker trekker samtykke.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i punkt 2 ovenfor. Personopplysningene slettes/anonymiseres/arkiveres fortløpende når de ikke lenger er relevante for de formål som de er blitt innsamlet.

Nstart forbeholder seg retten til å avidentifisere opplysningene, slik at informasjonen kan brukes til statistiske formål.

Hvordan oppbevares og sikres opplysningene?

Nstart setter sine kunders personvern høyt og forsikrer at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Nstart at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Nstart at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Nstart pålegger sine ansatte og tilknyttede avtaleparter å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger. Nstart har innført organisatoriske og tekniske rutiner som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet og at de er tilgjengelige ved behov.

Dine rettigheter som registrert kunde/klient

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og å motsette deg visse former for behandling.

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg og rett til innsyn i bruken av disse personopplysningene. Kontakt oss via kontaktinformasjon nedenfor for å få slikt innsyn. Du kan også kreve at personopplysninger som ikke er korrekte rettes, at Nstart sletter opplysningene og trekke tilbake samtykker du tidligere har avgitt.
Nstart vil som hovedregel slette dine opplysninger dersom du ber om dette, med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for å dokumentere leverte tjenester eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.


Kontaktinformasjon

Nstart er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte dpo@nstart.com.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy

DenyAccept Cookies