Ansökan

Hvordan behandler Nstart dine personopplysninger?

Nstart og dets databeskyttelsesansvarlige, DPO

N.

It doesen´t matter where you like to go. You still need a starting point.

Privatekonomi, speciellt när den är i behov av förbättring kan uppfattas som krånglig och svår att förstå.

Personvern

Nstart (Nstart AB) med datterselskapet Nstart AS

Denne personvernerklæringen omhandler Nstart AB med datterselskapet Nstart AS (Nstart) behandling av personopplysninger. Med personopplysninger menes opplysninger som kan knyttes direkte eller indirekte til deg, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse og e-postadresse. Nedenfor forklarer vi blant annet hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi gjør det og hva vi bruker opplysningene til. Personvernerklæringen gjelder for alle som påbegynner en lånesøknad via søknadsskjemaet på våre nettsider. Selskapet plikter å sørge for at informasjonen som gis i personvernerklæringen er oppdatert og riktig. Du kan kontakte oss for nærmere opplysninger om behandlingen av dine personopplysninger. Kontaktinformasjonen ligger nederst i denne erklæringen.

Hvilke opplysninger lagres og hvordan brukes opplysningene

· Opplysninger du selv oppgir ved å påbegynne søknadsskjemaet
E-post, telefonnummer, fødselsnummer, lånebeløp, løpetid, låneformål, arbeidsforhold, arbeidsgiver, intekkt, sivilstand, boligform, boligutgifter, antall barn under 18 år.

· Opplysninger Nstart innhenter selv
IP-adresse (hentes fra nettlesersesjonen).

· Opplysninger vi henter fra andre kilder
Fullt navn, adresse og kredittopplysninger, herunder betalingsanmerkninger. Data generert fra bankkontoene dine med ditt samtykke.
· Våre kilder til opplysninger
Kredittopplysningsbyrået Experian, dine banker. Opplysningene vi får fra deg eller innhenter, lagres i vår database, i den tiden dette er tillatt.

· Opplysninger om forsikringssøknad
Opplysning om at du ønsker forsikring lagres. Dersom forsikring innvilges vil vi få opplysning fra forsikringsselskapet om det, og vi får informasjon fra forsikringsselskapet om du ønsker å endre forsikringsbeløpet, om du ønsker å avslutte forsikringen eller om forsikringsselskapet sier opp forsikringen.

Formålet med behandlingen av personopplysningene og det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi bruker opplysningene om deg til følgende formål:

1. Vi vil benytte opplysningene til å behandle din lånesøknad, herunder å foreta en kredittsjekk av deg. Vi vil kontakte deg underveis i søknadsprosessen på telefon, e-post eller SMS. Dette gjelder i perioden hvor du har et aktivt lånetilbud. Lånesøknad på nystartfinans.no sender vi til Erik Penser Bank (EPB) som er långiver. For å gjennomføre avtalen med låntaker og for å etterleve lovpålagte plikter vil långiver behandle personopplysninger om låntaker i henhold til gjeldende personvernlover. Dette vil blant annet være identifikasjons- og kontaktopplysninger, kredittopplysninger, inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. For ytterligere informasjon om långivers behandling av personopplysninger og for kontaktinformasjon til personvernombud eller annen ansvarlig, se personvernerklæringen til långiver.

2. Dersom du samtykker til markedsføring, kan du få markedsføring fra oss.

3. Dersom du samtykker til det, vil vi benytte opplysningene om deg til å videresende en forespørsel fra deg om forsikring til et forsikringsselskap. Opplysningene som vi får fra forsikringsselskapet om søknaden, blir innvilget vil vi kun bruke til å beregne godtgjørelse.

Grunnlaget for behandlingen er samtykke. Du må samtykke til hvert enkelt formål for at behandlingen skal være lovlig. Det er helt frivillig å samtykke til et eller flere formål og samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Hvem får tilgang til opplysningene

Nystart Finans deler bare personopplysningene dine med andre virksomheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av dine personopplysninger.

Disse virksomhetene kan deles inn i tre grupper:

· Långiver
Nstart vil dele all informasjon du oppgir, eller vi henter inn, med EPB som er långiver. EPB kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil gi lånetilbud og for å stille de nærmere betingelser for låneopptak. EPB er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av lånesøknad og bankens håndtering av dine personopplysninger vil da følge bankenes egne personvernerklæringer.

· Tekniske systemleverandører
Vi vil dele din kontaktinformasjon med tekniske systemleverandører. Eksempler på slike er Exeperian, Google, Tink og Vilja. Det kan dreie seg om aktiviteter til å behandle personopplysninger for å foreta en kredittsjekk eller lagring av opplysningene i forbindelse med drift av tjenester.

· Forsikringsselskap
Forsikringsselskapet kan bare benytte opplysningene for å vurdere om de vil tilby forsikring, og for å stille de nærmere betingelser for forsikringen. Forsikringsselskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger ved vurdering av forsikringssøknad. Forsikringsselskapets håndtering av dine personopplysninger vil da følge forsikringsselskapets egne personvernerklæringer. Du vil finne informasjon om forsikringsselskap på vår nettside.Deling av personopplysninger vil også gjøres når det er pålagt etter lov eller forskrift eller det pålegges med grunnlag i en rettskraftig avgjørelse. Enhver deling utover ovenfor nevnte vil ikke gjøres uten at du særskilt samtykker til det. Databehandlerne er bundet av databehandleravtaler og kan ikke benytte dine opplysninger til egne formål, eller formål som strider mot formålet angitt i denne personvernerklæringen.

Rutiner for arkivering, sletting og lagring av personopplysninger

Dine personopplysninger lagres hos Nstart gjennom hele kontraktsforholdet. Etter opphør av kontraktsforholdet lagres dine personopplysninger i maksimalt 10 år i henhold til foreldelsesloven. Nstart følger gjeldende lovgivning om bekjempelse av hvitvasking og regnskap, som sier at Nstart skal lagre dataene i henholdsvis 5 og 7 år.

Etter 90 dager slettes data for en avvist søknad automatisk. I forbindelse med søknaden kan det være foretatt en inntektsverifisering gjennom samtykke til innhenting av kontoopplysninger av søkeren. Kontoopplysninger slettes umiddelbart dersom søker trekker samtykke.

Personopplysningene lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene angitt i punkt 2 ovenfor. Personopplysningene slettes/anonymiseres/arkiveres fortløpende når de ikke lenger er relevante for de formål som de er blitt innsamlet.

Nstart forbeholder seg retten til å avidentifisere opplysningene, slik at informasjonen kan brukes til statistiske formål.

Hvordan oppbevares og sikres opplysningene?

Nstart setter sine kunders personvern høyt og forsikrer at deres personvern ivaretas i overensstemmelse med de krav som stilles i gjeldende lovgivning.

Herunder forsikrer Nstart at opplysningene lagres på en sikker måte i henhold til enhver tids gjeldende personvernlovgivning, samt at opplysningene ikke vil komme uvedkommende til kunnskap. I forlengelsen forsikrer Nstart at opplysningene er lagret i systemer som har den nødvendige informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.

Nstart pålegger sine ansatte og tilknyttede avtaleparter å følge de lover, forskrifter og interne retningslinjer som gjelder for behandling av personopplysninger. Nstart har innført organisatoriske og tekniske rutiner som skal sørge for at dine personopplysninger ikke kommer på avveie, ikke endres utilsiktet og at de er tilgjengelige ved behov.

Dine rettigheter som registrert kunde/klient

Som registrert har du rett til innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses og å motsette deg visse former for behandling.

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har lagret om deg og rett til innsyn i bruken av disse personopplysningene. Kontakt oss via kontaktinformasjon nedenfor for å få slikt innsyn. Du kan også kreve at personopplysninger som ikke er korrekte rettes, at Nstart sletter opplysningene og trekke tilbake samtykker du tidligere har avgitt.
Nstart vil som hovedregel slette dine opplysninger dersom du ber om dette, med mindre fortsatt oppbevaring er nødvendig for å dokumentere leverte tjenester eller videre oppbevaring på annen måte er lovpålagt.

Videre har du rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener at dine personopplysninger er behandlet i strid med reglene som følger av norsk lov.


Kontaktinformasjon

Nstart er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i henhold til denne personvernerklæringen.

Du kan når som helst stille oss spørsmål om hvordan vi behandler dine brukerdata og gjøre dine ovennevnte rettigheter gjeldende, ved å kontakte dpo@nstart.com.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy

DenyAccept Cookies