Ansökan

Refinansiere lån

Les mer og se hvordan du søker refinansieringslån hos oss i Nstart.

N.

It doesen´t matter where you like to go. You still need a starting point.

Privatekonomi, speciellt när den är i behov av förbättring kan uppfattas som krånglig och svår att förstå.

Start her
8 000 st  hjälpta kunder
Ok med betalningsanmärkning
Skuldsaldo med medsökande
Vi talas vid innan beslut

Refinansiere lån

Å refinansiere lån hos oss i Nstart er noe av det smarteste du kan gjøre dersom du har dyr gjeld. Det kan potensielt spare deg for mye penger, som du kan bruke til å bli gjeldsfri raskere og/eller for å komme ut av økonomiske problemer.

I denne artikkelen forklarer vi deg alt om refinansiering, inkludert hvilke typer lån du kan refinansiere, hvordan refinansieringsprosessen fungerer, hvilke fordeler du kan oppnå og hvordan du går fram for å søke. Hos oss i Nstart kan du få refinansieringslån som gir deg lavere renter og bedre betingelser, og du kan få lån uten å måtte stille med sikkerhet i bolig. Les mer og se hvordan du søker refinansieringslån hos oss i Nstart.

Hva er refinansiering?

Mange lurer på hva refinansiering er. Å refinansiere betyr å erstatte ett eller flere lån med et nytt lån. Poenget med å refinansiere er å få et nytt lån som har lavere rente og/eller bedre betingelser.

Ved å refinansiere kan du

● få lavere rente

● redusere antall gebyrer

● oppnå bedre lånebetingelser

● få bedre oversikt

● få slettet betalingsanmerkinger og stoppe inkassoprosesser

Lavere rente

Å refinansiere kan gi deg lavere rente. La oss si at du har 3 lån med rente på henholdsvis 11 %, 15 % og 25 %. Ved å samle disse lånene og ta opp et nytt lån med en rente på 9 % har du fått betydelig lavere rente, som vil redusere dine lånekostnader hver eneste måned. Hos Nstart kan vi hjelpe deg med å refinansiere, slik at du får lavere rente på dine lån.

Færre gebyrer

Det er vanlig å betale et termingebyr hver gang du betaler ned på et lån. Et gebyr i seg selv utgjør ikke så mye penger, men dersom du har flere lån kan du spare mye penger over tid. La oss si at du har 3 lån og at du betaler 60 kroner i gebyr hver måned per lån. Dette utgjør 180 kroner per måned og 2160 kroner per år. Dersom du slår sammen disse lånene til ett lån, vil du kun betale 60 kroner per måned og 720 kroner på et år. Over en periode på 5 år har du spart hele 7200 kroner. Dersom du baker dine lån inn i boliglånet kan du slippe gebyrer helt.

Andre betingelser

Når du refinansierer kan du også søke om avdragsfrihet eller endre løpetid på nye lånet for en bedre tilpasning til din økonomiske situasjon.

Bedre oversikt

Når du samler flere lån til ett lån, får du kun en regning å betale og færre kreditorer å forholde deg til. Dette gir en enklere og mer oversiktlig økonomi.

Bli kvitt betalingsanmerkninger og stoppe inkasso

Gjeld som har gått til inkasso kan refinansieres. Slik får du inkassoprosessen stoppet, og dersom du har fått betalingsanmerkninger vil disse bli slettet. I stedet sitter du igjen med et refinansieringslån som du kan betale ned over tid.

Refinansiering med og uten sikkerhet

Du kan søke om å refinansiere lån både med og uten sikkerhet. Lån med sikkerhet gir deg som regel lavere rente og bedre betingelser, enn et lån uten sikkerhet.

Refinansiering med sikkerhet

Refinansiering med sikkerhet betyr at lånet er sikret i bolig eller annen eiendom. Dette betyr større trygghet for banken, og det øker sjansene dine for å få et lån med lavere rente og/eller et større lån. Så lenge du har ledig lånekapasitet i boligen din, det vil si at din totale gjeld ikke overstiger 85 % av boligens markedsverdi, kan du låne opp i boligen, som er den gunstigste formen for refinansiering. I Norge har boligprisene steget mye de siste årene, spesielt i sentrale strøk. Dersom du har betalt ned på lånet over en tid og samtidig har hatt prisstigning på boligen, har du sannsynligvis ledig lånekapasitet i boligen som du kan benytte til å refinansiere andre lån.

Refinansiering uten sikkerhet

Refinansiering uten sikkerhet betyr i praksis å ta opp et forbrukslån for å erstatte annen gjeld. Dette alternativet passer for deg som ikke eier bolig eller som ikke har mulighet til å refinansiere med sikkerhet i boligen. Det kan likevel være gunstig å samle flere dyre smålån i et større forbrukslån med lavere rente. Vi i Nstart har spesialisert oss på å tilby gode refinansieringslån uten at du trenger å stille med sikkerhet i bolig. Du vil da få lavere rentekostnader og færre gebyrer. I tillegg vil du få en mer oversiktlig økonomi med færre regninger å betale og kun en kreditor å forholde deg til.

Hvilke typer lån kan refinansieres?

Du kan refinansiere de fleste typer lån. Det er mest vanlig å refinansiere dyre forbrukslån og kredittkortgjeld, men også boliglånet og billånet kan refinansieres. I tillegg kan du også refinansiere gjeld som har gått til inkasso. Du kan i noen tilfeller ta opp et refinansieringslån selv om du har betalingsanmerkninger.

Hos oss i Nstart kan du refinansiere følgende typer lån:

● kredittkortgjeld

● forbrukslån

● gjeld som har gått til inkasso

● gjeld med betalingsanmerkninger

● billån

Refinansiering av kredittgjeld

I privat sammenheng er kredittgjeld et lån som du pådrar deg når du betaler med kredittkort. Denne type gjeld kalles også kredittkortgjeld eller kredittlån. Hver gang du betaler med et kredittkort, tar du i praksis opp et mindre lån som du må betale tilbake på et senere tidspunkt når kredittkortregningen kommer. De fleste kredittlån er rentefrie inntil regningen forfaller, men dersom du ikke betaler hele beløpet innen fristen begynner rentene å løpe, og kredittkortgjeld har blant de høyeste rentene i markedet.

Slik kan selv mindre beløp vokse seg store på kort tid. Dette er grunnen til at du bør prioritere å betale ned disse lånene først. Dersom du ikke har mulighet til det, bør du forsøke refinansiering av kredittkort ved å ta opp et billigere forbrukslån eller bake kredittgjelden inn i boliglånet.

Refinansiering av forbrukslån

Forbrukslån er lån uten sikkerhet. Det vil si at långiver ikke har pant i eiendom, bolig eller annen form for sikkerhet. Derfor er forbrukslån dyrere enn for eksempel boliglån. Hvor høy rente du må betale på forbrukslån avhenger av blant annet din kredittscore som legger vekt på faktorer, som blant annet din alder, hvor høy inntekt du har og hvor mye lån du har i forhold til inntekt.

Refinansiering av forbrukslån er lønnsomt siden mange typer forbrukslån har høy rente.

Du kan refinansiere forbrukslån ved å samle flere lån til et større forbrukslån med lavere rente og bedre betingelser. Du kan også bake forbrukslån inn i boliglånet, eller samle både kredittgjeld og ulike forbrukslån i et større lån.

Refinansiering av boliglån

Boliglånet kan også refinansieres ved å ta opp et nytt lån i den samme banken eller i en ny bank. Det kan være aktuelt å refinansiere boliglånet, for å få lavere rente dersom gjelden du har på boligen har blitt betydelig lavere, i forhold til boligens markedsverdi. Det vil skje når du betaler ned på gjelden over tid og/eller at markedsverdien på boligen stiger vesentlig. Nstart fungerer ikke med dette.

Refinansiering av inkasso

Refinansiering av inkassogjeld kan være en måte å komme ut av de økonomiske problemene på. Inkassogjeld er ubetalte regninger som har gått til forfall, og som deretter har blitt sendt til inkasso. Før gjelden går til inkasso skal du motta flere purringer og betalingsvarsler og til slutt et inkassovarsel. Ved å refinansiere inkassogjelden, som regel med pant i boligen, vil du kunne kvitte deg med kravene og sitte igjen med et lån i stedet. Slik kan du også bli kvitt betalingsanmerkninger og få en lettere økonomisk hverdag.

Refinansiering med betalingsanmerkning

Når ubetalte regninger går til inkasso, vil det etterhvert registreres en eller flere betalingsanmerkninger på deg dersom du fremdeles ikke gjør opp kravene. Slik anmerkninger gjør den økonomiske hverdagen vanskelig. Du kan få problemer med å skaffe deg grunnleggende tjenester, som forsikring, nye strømavtaler eller nytt mobilabonnement.

Videre kan du få problemer både på leiemarkedet og på jobbmarkedet. Du vil også bli nektet å ta opp nye lån. Unntaket er såkalte omstartslån, som kan benyttes til å refinansiere gjeld som har gått til inkasso. Hos oss i Nstart kan du søke om refinansiering med betalingsanmerkning, og vi kan ofte hjelpe deg, selv om du får avslag andre steder. Vi ser på din betalingsevne og nåværende situasjon i stedet for å bare se på kredittscoren din.

Når du refinansierer med betalingsanmerkning vil inkassoprosessen stoppe og betalingsanmerkningene vil bli slettet. Det er en stor fordel for deg å refinansiere lån på denne måten. For det første er inkasso dyrt. Ved hvert steg i inkassoprosessen påløper det gebyrer, salærer og noen ganger strafferenter. Dette fører til at gjelden raskt vokser seg større og større. Å ha inkasso hengende over seg er også stressende og kan være en psykisk belastning. I verste fall kan kreditorene kreve lønnstrekk eller tvangssalg av boligen din. For det andre slipper du begrensningene som betalingsanmerkninger medfører. Ved å refinansiere lån hos oss i Nstart får du i stedet et lån med en overkommelig rente som du kan betale ned over tid.

Refinansieringslån – Alt du må vite

Et refinansieringslån kan tas opp med eller uten medsøker. Under skal vi forklare forskjellen.

Refinansiering uten medsøker

Refinansiering uten medsøker betyr at du står personlig ansvarlig for hele lånet. Før du får innvilget refinansieringslån, vil banken ta en nøye vurdering av din økonomiske situasjon. Faktorer som er viktige er blant annet din inntekt, din samlede gjeld i forhold til inntekt og din betalingshistorikk.

Refinansiering med medsøker

Dersom du har vanskeligheter med å få lån, kan du øke sjansene dine for å få lån ved å søke sammen med en medsøker. En medsøker kan være hvem som helst, men det er mest vanlig å få hjelp av et familiemedlem, samboer eller en nær venn. Det er viktig at medsøker er innforstått med risikoen og ansvaret som følger med.

Refinansiering med medsøker betyr at dere er to som går sammen om refinansieringslånet. Begge parter er da solidarisk ansvarlig for at lånet blir betalt, og banken vil vurdere den økonomiske situasjonen til både låntaker og medsøker. Dette øker sikkerheten for banken slik at det blir lettere å få innvilget lån, du kan låne mer og få en lavere rente.

Dersom du søker refinansiering med medsøker kan du

● øke sjansene for å få innvilget lån

● få et større lån med lavere rente

Hjelp til refinansiering av gjeld

Dersom du har mye gjeld bør du først skaffe deg oversikt over din egen økonomi. Vi i Nstart kan hjelpe deg med å analyse og evaluere din økonomi. Vi ser på din økonomi sammen og finner ut hvilke av våre løsninger som kan passe for deg. Sammen øker vi din økonomiske bevissthet og kan gi deg hjelp til refinansiering av gjeld. Vi kan også hjelpe deg som har betalingsanmerkninger.

Samle dine lån og senk renten hos oss i Nstart

Vi samler gjelden din til et nytt lån og hjelper deg med å senke den månedlige lånekostnaden. Til forskjell fra vanlige samlelån vil du få bedre økonomiske betingelser med våre løsninger. Vi gir deg ikke utvidede lån. Alt handler om å stabilisere og forbedre økonomien din.

Med en mer robust økonomi får du en ny start og bedre forutsetninger for å takle uventede hendelser i livet. Etterhvert som du betaler ned på dine lån kan du også få en lavere rente.

Søk om refinansiering

Søk om refinansiering fra oss i Nstart ved å benytte denne lenken. Da starter vi prosessen med å gi deg en lettere økonomisk hverdag.

Ofte stilte spørsmål om refinansiering

Hvilken rente kommer jeg til å få?

Renten fastsettes individuelt ut fra din samlede økonomiske situasjon. Faktorer det legges vekt på er blant annet inntekten din, hvor mye gjeld du har i forhold til din inntekt og om du har betalingsanmerkninger.

Hva er fordelene med å samle lån?

Det er flere fordeler knyttet til det å samle lån:

● du kan få lavere rente

● du kan redusere antall gebyrer

● økonomien din blir ryddigere, og det er enklere å forholde seg til en kreditor enn flere

Jeg har fått avslag på lånesøknaden hos andre banker, hva gjør jeg?

Selv om du har fått avslag på din lånesøknad hos andre banker, kan vi i Nstart ofte hjelpe deg. Ta kontakt med oss i dag så ser vi på mulighetene sammen.

Kan jeg refinansiere med betalingsanmerkning?

Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger, kan du fremdeles refinansiere gjelden din for å bli kvitt anmerkningene og få en ny økonomisk start.

Hva betyr refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning?

Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning betyr at gjelden din og betalingsanmerkningene dine slettes. I stedet får du et nytt lån med betingelser tilpasset din økonomiske situasjon.

Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att ge dig ett trevligare besök hos oss på Nstart. Cookies hjälper oss att förbättra användarupplevelsen, analysera webbtrafiken och visa relevanta annonser för våra besökare. Genom att klicka ”Jag godkänner” tillåter du oss att använda cookies och vår cookiepolicy

DenyAccept Cookies